top of page

Nationale e-mail benchmark 2018


Nationale e-mail benchmark 2018

Op 21 juni 2018 is de Nationale E-mail Benchmark 2018 gepubliceerd, geïnitieerd door de e-mail commissie van DDMA. Deze Nederlandse benchmark geeft inzicht in 177.000 e-mailcampagnes, verzonden aan 4,5 miljard e-mailadressen, verstuurd door 2.927 bedrijven (70% B2C en 30 B2B) gedurende 2017. Dit onderzoek geeft inzicht in de effectiviteit van het e-mail kanaal, trends en verzendmomenten. Download het complete benchmark onderzoek bij DDMA »

COR: Confirmed Open Rate (gem. 38%)

Is het aantal bevestigde opens gedeeld door het totaal aantal met succes afgeleverde e-mails.

CTR: Click Trough Rate (gem. 7%)

Is het aantal keren dat vanuit een bericht op een link wordt geklikt, gedeeld door het totaal aantal met succes afgeleverde e-mails

CTO: Click to Open Rate (gem. 16,3%)

Het aantal keren dat vanuit een bericht op een link wordt geklikt, gedeeld door het aantal uniek bevestigde opens voor dat bericht.

In de volgende blogs gaan we hier verder op in.

bottom of page