top of page

E-mailings versturen in de zomer


E-mailings versturen in de zomer

Gedurende de zomervakantie worden er nauwelijks e-mailings verzonden. Met name de B2B e-mail mailbox is beperkt tot minimale e-mail correspondentie. Dit is verklaarbaar doordat een groot deel van de lezers van een vakantie geniet. Echter, het deel wat wél aan het werk is, merkt een toegezonden e-mail direct op en wordt met extra attentie gelezen. Daarnaast ontvangt een groot deel van de B2B en B2C zijn e-mailings ook via de mobiel. Deze worden zelfs tijdens de vakantie gelezen.

Dus waarom géén e-mailings versturen tijdens de zomervakantie?

Gedurende de zomervakantie geniet bijna iedereen gemiddeld 3 weken van zijn/haar vakantieverlof.

Conform bovenstaand schema zou je ervan uit kunnen gaan dat de meesten gedurende weken 31-33 van hun vakantie genieten. In deze periode ligt vrijwel het gehele bedrijfsleven plat. Maar bijna niemand (uitzonderingen zoals leerkrachten daargelaten) heeft 6 weken aaneengesloten vrij. Als iemand de eerste 3 weken vrij heeft, dan is deze persoon de laatste 3 weken van de zomervakantie zeker weer aan het werk en visa versa. Waarom je e-mailing niet 2x verzenden. Een keer in het begin van de zomervakantie (voor eind juli) en een daarna (na 20 augustus). Via de statistieken is (grotendeels) te achterhalen wie deze eerste e-mailing wel of niet heeft geopend, zodat je gericht opnieuw kan versturen. Zorg wel dat je voldoende bezetting hebt om deze op te volgen 😉

bottom of page